Els Patis Oberts han incorporat un dinamitzador. Es tracta d'una persona que rotativament està cada dissabte a un pati diferent amb una maleta de jocs dirigits i lliures per a infants i joves. Recordem que els patis oberts és una iniciativa sorgida del consell d'infants i porta en funcionament ja 7 anys. Als taulers ubicats a les portes de les escoles que formen part del projecte Pati Obert hi figura un calendari amb el lloc i l'hora de les dinamitzacions de cada dissabte.