Ocells, el vent entre els arbres, avions....però què és el que realment s'escolta a la Pineda de Can Camins? Per esbrinar-ho, un grup d'estudiants de batxillerat han estudiat i configurat un mapa sonor del Delta. El procés ha estat senzill: després d'una primera sessió teòrica, els alumnes per parelles, han gravat els sons més rellevants i els han identificat, tot tenint en compte les espècies que durant aquest mes hi ha al delta i la influència 'sonora' dels avions. Es tracta d'una activitat organitzada pel Departament de Medi Ambient del consistori i la fundació Phonos.