De pana i de campana, els joves dels 70 al Prat, és un recorregut per la vida del jovent del Prat, de la generació dels setanta que va viure el final del franquisme i la transició, al mateix temps capta la transformació que va viure el municipi. pel salt demogràfic que va suposar la immigració d'aquells anys:  l'any 60 hi havia 14 MIL habitants mentre que al 75 hi havia 51 MIL.