Es tracta d'una unitat que proporciona assistència sanitària a menors de 15 anys amb personal mèdic i d'infermeria especialitzats en pediatria. El servei cobreix l'horari de 15h a 22h en dies laborables i de 10h a 22h en caps de setmana i festius.