Aquests dies s'està duent a terme el projecte "Alumnes gestors" entre els alumnes de secundària de la nostra ciutat als Espais Naturals del Delta perquè coneguin de primera mà el territori i també com es gestiona. Precisament ahir, s'han realitzat tasques de suport a les feines d'un cens d'aus hivernants a Cal Tet.