Protecció Civil, els diversos agents de seguretat implicats en el risc químic, empreses que treballen amb aquests elements i Ajuntament han fet balanç del pla de comunicació dels darrers 10 anys del PLASEQCAT, el Pla d'Emergències per Risc Químic que es desenvolupa a una trentena de municipis de la demarcació entre els quals El Prat.