Durant el 2017 està previst que es plantin més de 800 arbres al Prat amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i la qualitat dels arbres. Dels 800 previstos, 300 són substitucions d’arbres morts o malalts. Es tracta d'unes feines que es fan anualment i amb les quals es valora l'estat dels arbres de la ciutat.