Amb la vista posada en St. Jordi, la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez ha presentat les principals novetats amb autoria local. Fins a 7 autors han participat en aquesta trobada.