Durant l'estiu del 2018 està previst remodelar els jardins de Joan Salvat-Papasseit. Un canvi que farà aquesta zona més accessible i amb el qual s'aconseguirà més espai per a vianants. Per decidir com serà aquesta remodelació, des de l'Ajuntament s'ha desenvolupat un procés participatiu amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns, les veïnes i altres usuaris de la plaça sobre les seves preferències en la nova configuració d'aquest espai.