Ja està inaugurat el nou carril bici del carrer Coronel Santfeliu. Es tracta d'un vial segregat per cada sentit de la marxa al costat de la mitjana, en funcionament des de fa ja unes setmanes. La construcció del carril compta amb una inversió d'uns 84MIL euros, dels quals la meitat seran subvencionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del programa BICIVIA, una gran xarxa de carrils bici que ha de relligar tota l'àrea metropolitana.