Joves d'Esquerra Verda han organitzat aquest dimarts un debat per parlar sobre la Guia per una contractació social i èticament responsable. Es tracta de les clàusules socials que l'Ajuntament va aprovar al darrer ple municipal i que hauran de complir totes les empreses a qui la corporació local encomani de forma directa o indirecta feines a realitzar al municipi.