Quina quantitat de brossa que es podria reciclar aboquem al contenidor gris? Tanta com aquesta. Es calcula que un 84% dels residus que generem es poden reciclar però només ho fem amb la meitat. Així ha quedat ben palès amb aquesta mostra als Jardins de la Pau que ha organitzat el departament de Manteniment i Serveis Urbans. Tot plegat per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de ser més sostenibles i sobretot amb la vista posada a la nova normativa europea que obligarà als territoris a reciclar el doble de cara a l'any 2020.