El tram sud de la línia 9 del metro fa 2 anys amb més de 8 milions de persones usuàries anuals. Una tendència a l'alça especialment  en aquest segon any on destaquen aquelles estacions que enllacen amb altres mitjans de transport públic. Tanmateix de les 5 del Prat, la que més persones registra és la del Cèntric amb 5MIL diàries.