La vint-i-dosena edició del Pratifolk ha arribat amb novetats. I és que la voluntat d'aquest any ha estat vincular aquesta celebració de Cultura Popular amb altres espais de la ciutat, més enllà del Fondo d'en Peixo.