Incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. Aquest és l'objectiu del LECXIT, un programa de l'Ajuntament del Prat, en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill, que es desenvolupa a la ciutat des del curs 2014-2015 i que enguany s'ha impartit a 7 escoles de primària del municipi.