El Consell Municipal de Salut ha celebrat una sessió oberta per fer una devolució de tot el procés de construcció del primer Pla Local de Salut. Es tracta d'una reunió en què s'han presentat els eixos, reptes i projectes tractors d'aquest document amb l'objectiu que el Consell faci les seves aportacions abans de la seva presentació definitiva.