La Taula de Coordinació del Punt Solidari ha celebrat la jornada “el dret d'alimentació a debat”.  Una que té l'objectiu de definir un nou model de distribució gratuïta d'aliments per a persones i famílies en risc d'exclusió social.