L'Ajuntament del Prat ha aprovat de forma inicial modificar el Pla General Metropolità per regular on es poden ubicar els allotjaments turístics a la ciutat a partir de tres criteris. En primer lloc, aquests espais hauran de ser edificis d'ús exclusiu, per tant, no podran ser pisos, i que tinguin accés independent. D'altra banda, només serà a carrers que tinguin una amplada igual o superior als 8 metres. I, per últim, hi haurà d'haver una distància mínima de 50 metres entre ells. Amb aquestes mesures es vol promoure que els pisos que no segueixen aquests criteris entrin a formar part del mercat de lloguer. A tot això se li afegeix una suspensió per un període de 2 anys l'atorgament de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d'establiments destinats a aquest ús. Tot plegat mesures que es proposen abans que quedi sense efecte la moratòria de qualsevol llicència d'activitat a la ciutat aprovada l'estiu passat.