Ho fa amb un cicle d'activitats de reflexió i conscienciació sobre la defensa dels Drets Humans a tot el món que ha arrencat amb la presentació del llibre "Colombia. El proceso de paz en femenino y plural".