L'Institut Illa dels Banyols es destaca com un dels centres de referència d'FP de caire industrial a la comarca del Baix Llobregat. Des del centre desenvolupen la seva activitat docent a partir de les necessitats del món laboral, per a potenciar l'assoliment de les capacitats i competències professionals de l'alumnat, i facilitar la seva inserció laboral.  Actualment l'oferta formativa de l'Illa de Banyols compta amb 12 cicles formatius, entre cursos PFI, Grau Mitjà i Superior. Entre ells podem trobar alguns relacionats amb l'hoteleria, mecànica o manteniment, entre d'altres.  Per a més informació us podeu adreçar al centre, al carrer Lo Gaiter del Llobregat numero 121, trucant al seu telèfon 93 370 62 11 o al web del centre, www.insilla.net.