Una jornada de cocreació de propostes i idees, per resoldre alguns reptes que des del partit creuen que s'han d'assolir al Prat, les quals es veuran reflectides en el seu programa. Des de la formació política, han proposat 3 línies de treball: un Prat per viure, un Prat per compartir i un Prat per treballar. A partir d'aquests àmbits, s'han tractat certs temes i s'han plantejat diverses iniciatives. A més, el partit ha comptat amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el qual ha defensat l'objectiu de la formació municipal de crear una plataforma unitària, transversal, diversa i plural. Una trobada participativa on Junts pel Prat ha volgut allunyar-se del programa tancat que presenten altres formacions polítiques i on ha volgut donar veu a les ciutadanes i ciutadans que viuen, treballen i comparteixen el seu dia a dia a la nostra ciutat.