Ho fan en el marc d'un nou acord que vol assolir els objectius marcats per l'ONU de cara als propers anys.