Per aquest motiu s'està treballant en el Pla Estratègic de Comerç i es presenta la plataforma El Prat Empresa