Ja han començat les formacions del professorat que participarà en el projecte "Conversa literària". Una iniciativa que arrencarà el mes de GENER a diversos centres educatius de la ciutat i es troba dintre de l'àmbit de lectura del programa d'Interseccions. En aquest sentit, en aquestes sessions formatives a docents, s'està treballant les bases de conversa literària, la importància de la lectura en veu alta, autors, generes i obres infantils i juvenils. Tot plegat, amb la finalitat de promoure el diàleg i el debat al voltant d'obres literàries en horari electiu i extraescolar. Una formació que està impartida pel grup d'investigació GRETEL de la UAB, especialitzat en aquest àmbit.