L'Ajuntament del Prat ha presentat el Pla Integral contra les Violències Masclistes 2018-2023, un document que fixa una sèrie d'accions de prevenció, detecció i l'abordatge. Les principals novetats van dirigides cap al sector educatiu i les entitats de la ciutat que són les que tenen un contacte més directe amb la ciutadania i, per tant, són les que poden detectar en primera instància aquests casos.