D'aquesta manera s'hi afegeixen fotografies i documents de Ramona Via i El Periòdic Delta