El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha estat l'escenari de la presentació de la diagnosi sobre els camins escolars. Un acte en què s'han compartit els resultats del procés participatiu que es va desenvolupar a la 2018 a la ciutat per tal de crear camins segurs per a l'alumnat de primària i secundària al voltant dels centres educatius.