L'Ajuntament del Prat ha aprovat de forma inicial el Pla Integral contra les Violències Masclistes 2019-2023. Un document que fixa una sèrie d'accions de prevenció, detecció i l'abordatge. Les principals novetats van dirigides cap al sector educatiu i les entitats de la ciutat que són les que tenen un contacte més directe amb la ciutadania. La proposta ha estat aprovada per unanimitat tret l'abstenció del no adscrit Norman Muñoz. En aquest mateix sentit també ha prosperat en aquest cas de forma definitiva el Pla Local de Joventut 2019-2023. I encara un altre pla estratègic de ciutat que també s'ha aprovat és el de Comerç 2019-2025. Es tracta d'un document que marcarà les línies estratègiques per tal de fomentar la competitivitat d'un sector que representa el 35% del PIB i pràcticament un 28% de l'ocupació a la ciutat.