Els horts urbans han obert les seves portes a la ciutadania. Un espai que enguany ha patit una ampliació amb l’habilitació de 39 nous horts urbans municipals més, donada la gran demanda d'accés i que, en aquest sentit, s’ha passat dels 50 fins als 89.