Transmetre coneixement, reflexionar i, sobretot, donar eines pràctiques i aplicables al dia a dia per poder combatre els estereotips, prejudicis o rumors. Aquest és l’objectiu de “Que no et posin de mal rumor”, una formació de D-CAS, Col·lectiu d’Analistes Socials,  organitzada conjuntament amb el Programa de Nova Ciutadania i que s’ha dut a terme a l’equipament de Cases d’en Puig.