Les candidatures que concorren a les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig organitzen els primers actes de campanya a la ciutat.