Es tracta d'una normativa que estableix els mecanismes i instruments a disposició de la població per canalitzar les seves propostes de millora al municipi. D'altra banda, també s'ha tirat endavant de forma inicial una modificació del Reglament Orgànic Municipal que preveu que les Juntes de Govern Local que debatin qüestions delegades del ple.