Els diferents estils presents als escenaris de l'Estació i del Fondo d'en Peixo animen la festa agradant a tots els publics