La Fundació Rubricatus ha presentat la diagnosi sobre les necessitats residencials que té el col·lectiu de persones amb discapacitat. El projecte que va arrencar el passat mes de març determina que ara com ara hi ha una dotzena de persones que compleixen els requisits per poder viure de forma independent i una altra dotzena en modalitat de llar-residència.