El text de Folch i Torres narra el viatge oníric de dos pastorets per paisatges bíblics tot just abans del naixement de Jesús.