Formar l’alumnat en art contemporani  i reforçar la idea que la seva mirada des de l'afectivitat funcional és tan vàlida com la de qualsevol altra persona. Aquestes són les dues linees de treball del projecte d'arts visuals que es desenvolupa a l'Escola Can Rigol en col·laboració amb l'Escola d'Arts del Prat i en el marc del programa IntersECCions. En aquest sentit, a través de les diferents sessions que realitzen des de l'Escola d'Arts del Prat al centre, l’alumnat explora peces de la història de l'art contemporani, debaten, qüestionen i  creen.