L’Escola Joan Maragall ha engegat, per aquest curs, un projecte sobre política territorial i que implica a l’alumnat de cinquè i sisè de primària. La finalitat d’aquesta iniciativa és que els infants coneguin Catalunya d’una manera integral, partint dels seus símbols, passant per la gastronomia, monuments i finalitzant en el marc polític. Precisament per aquesta darrera part, des del centre escolar han organitzat una entrevista amb l’alcalde del Prat, Lluis Mijoler.