Un 85% dels casos de càncer de mama que es detecten quan el tumor encara està poc desenvolupat es curen. Són dades de l'Institut Català d'Oncologia que mostren la importància de la detecció precoç en aquesta malaltia per augmentar les possibilitats de curació. Un càncer que és el més freqüent en les dones però que també té una de les taxes de mortalitat més baixes a Espanya amb més d'un 82% de supervivència.