Les feministes Montserrat Alemany i Sara Cuentas debaten sobre com el feminisme ha d'integrar altres reivindicacions paral·leles dins una hegemonia capitalista que divideix la societat per silenciar-la. Proposen un model de sororitat i transversal que faci trontollar els ciments del sistema heteropatriarcal.