La platja del Prat es prepara per quan la situació actual permeti gaudir del litoral amb el llaurat anual. Després que aquestes tasques s’ajornessin el passat 16 de març a causa de l’estat d’alarma per la COVID-19, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja està treballant en aquest procés que consisteix en regirar la capa superficial de sorra a través d’uns tractors amb arades que la remouen perquè s’airegi i els rajos de sol hi penetrin i potenciïn l’acció desinfectant