Prat Espais ha assessorat a unes 350 famílies que no han pogut fer front al pagament del lloguer des de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID19. Durant les darreres setmanes l’empresa pública d’habitatge ha fet una intermediació per tal d’arribar a un acord entre les persones llogateres i rendatàries i així facilitar la preservació de la llar. D’altres opcions que els han donat són els microcrèdits i les ajudes públiques per al pagament del lloguer. Actualment hi ha tres convocatòries en marxa.