La bassa on s’ha fet l’alliberament es va excavar al 2019 amb l’objectiu de crear un espai pera la reintroducció del fartet, una espècie que viu als aiguamolls litorals i s’alimenta entre d’altres, de larves de mosquit. Actualment el fartet només té una població estable al delta, concretament a una bassa ubicada al nostre municipi, però amb aquesta iniciativa es vol revertir l’estat crític en que es troba aquesta espècie i crear nous espais habitables.