El ple municipal del mes de juliol ha aprovat de forma inicial la modificació del PGM d'aquesta àrea de prop de 545.000 metres quadrats. Es tracta d'un projecte que va quedar paralitzat el 2009 arran la crisi i que preveu un ús eminentment residencial fins l'autovia. Aquest punt ha comptat amb el vot favorable de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.