Entre l’Estany de La Ricarda i la Platja del Prat es troba la Casa Gomis o més coneguda com La Ricarda, nom que dóna lloc al terreny de la finca. Aquestes terres les va heretar del seu pare Inés Bertrand, la qual amb el seu marit Ricard Gomis van decidir fer-hi la casa. L’habitatge, el qual està envoltat d’un bosc de pins i es situa en el Camí de l’Albufera, va ser dissenyat per l’arquitecte Antoni Bonet Castellana seguint la idea de Ricard Gomis i Inés Bertrand.