Les obres de la plaça de l’església han deixat al descobert les runes de l’antic conjunt parroquial. Durant les darreres setmanes un equip d’arqueòlegs ha estat excavant i documentant aquest jaciment que es correspon amb la façana meridional de la rectoria. La majoria de restes pertanyen al segle XVIII si bé també hi ha evidències més contemporànies com alguns elements de l’incendi de 1936, a l’inici de la Guerra Civil, que va acabar amb el conjunt que posteriorment va ser enderrocat.