A partir de la diagnosi realitzada pels infants i les famílies pratenques, s’han fet més de 20 intervencions d’arranjament i millora de la via pública amb l’objectiu de millorar la seguretat en aquests itineraris i fer-los més accessibles a tots els col·lectius, especialment a les persones amb diversitat funcional.