Les principals novetats són que el confinament municipal passarà a ser comarcal i els restaurants podran obrir una hora més a cadascuna de les dues franges establertes fins ara.