Se celebren 5 anys de l'arribada de la línia 9 de Metro al Prat. Un canvi d'impacte per als pratencs, que veien per fi arribar l'únic gran mitjà de transport que encara no feia servei a la ciutat.Les paralitzacions en les obres, però, l'han convertit en un gran projecte inacabat d'afluència reduïda I que no satisfà part de les demandes de connectivitat entre El Prat I Barcelona. Sigui com sigui, és la opinió del ciutadà la que acaba dictant sentència.