El Servei d’Ajuda a Domicili del Prat presenta novetats per millorar la qualitat de l’atenció a les persones i també les condicions dels i les treballadores familiars. En concret, la ciutat es dividirà en 4 zones per millorar el temps de desplaçament de les persones cuidadores i es personalitzarà encara més el servei per detectar i atendre les necessitats reals de cada persona usuària.