Es tracta de l'AMEP, l'Associació de Municipis per l'Energia Pública i que està formada per 74 municipis de tot Catalunya, entre els quals el del Prat. Aquest ens té l'objectiu de fomentar l'ús de l'energia renovable així com impulsar canvis legislatius que en millorin l'accessibilitat i la gestió pública d'aquest bé essencial.